A II. Világháború ( képek,információk,hadműveletek,videók,stb)
A II. Világháború ( képek,információk,hadműveletek,videók,stb)
II. Világháború
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Kapcsolatok
 
Szerkesztői menü (nem elérhető)
 
!FIGYELMEZTETÉS!

Figyelem!

A szerkesztő a zenékért,képekért,
információkért, vidókért való durvaság esetleges hiteletelenségért, a múlt
kétségbe vonásáért  
felelősséget nem válall!!! A honlap nem támogat semmilyen politikai eszmét!!

Az estleges önkényuralmi jelképek előfordulása a történelmi hűséget szolgálja!

 

 
Magyarország
 
2.magyar hadsereg emlékére

A 2. magyar hadsereg (1942–1943)

Az 1. páncéloshadosztály alakulatai. Esztergomtábor, 1942 

Az 1. páncéloshadosztály alakulatai.
Esztergomtábor, 1942

 

Gépkocsizó gyalogság a doni harctéren, 1942

Gépkocsizó gyalogság a doni harctéren, 1942

 

Repülőtisztek a keleti fronton. Balról az első Horthy István kormányzóhelyettes

Repülőtisztek a keleti fronton. Balról az
első Horthy István kormányzóhelyettes
 
Szótár
 
 
 
 
 
E-mail a szerkesztőnek

 
Magyarország időjárása
Magyarország időjárása
A részletekért klikk a képre.
 
Köszönet

VIDEA

A videók vetítésért köszönet a VIDEA-nak!

 
Bejelentő vonal

 
Fogalmak

A

Achilles: Angol páncélvadász harcjármű típus. Az Achilles tulajdonképpen nem volt más mint egy M10-es amerikai páncélvadász 17 fontos angol páncéltörő löveggel felszerelve. Az egyike volt azon kevés szövetséges harcjárműveknek, amelyek jó eséllyel vehették fel a harcot a Tiger-ekkel szemben.

Army: (Angol) Hadsereg

Armee: Hadsereg. Hadtestekből (Korps) álló szervezeti egység. Egy hadsereg létszáma 80 - 200, 300 ezer fő között mozgott, attól függően, hogy mennyire volt teljes a feltöltöttség.

Artillery: (Angol) tüzérség

Artillerie: Tüzérség.

Atlanti Fal: Az északi tengertől egészen a spanyol-francia határig húzódó erőd rendszer, amely az angol-szász Szövetségesek partra szállását lett volna hivatott megakadályozni. A fal nem egy összefüggő erőd rendszer volt, mint például a Maginot-vonal, hanem kisebb nagyobb bunkerek, lövegállások és parti akadályok változó sűrűségű hálózata. Az Atlanti Fal legerősebb része a Cherbourg és Calis közötti szakasz volt. 

B

Barbarossa: Fall Barbarossa: A Szovjetunió lerohanására kidolgozott terv fedőneve. Hitler az inváziót már 1941 tavaszán elkezdte volna, de a balkáni konfliktusok miatt nyárra tolódott a hadművelet. Végül 1941. június 22-én rohanták meg a Wehrmacht egységei a Vörös Hadsereget. A tervet Barbarossa Frigyes német-római császárról nevezték el.

Battle of Bulge: Az 1944. téli ardenneki német ellentámadást illették ezzel a névvel az amerikaiak.

Bazooka: Ameriai gyalogsági kézi páncéltörő fegyver.

Befehlswagen:(Bef.Wg.) Parancsnoki jármű. Harckocsik, illetve lövészpáncélosok változata volt.

Bergepanzer: Műszaki harckocsi. A németek különböző páncélos alvázak felhasználásával számos ilyen járművet építettek, hogy a harcmezőn ragadt, de még javítható harckocsikat az ellenséges pergőtűz közepette is a front mögé szállíthassák.

Blitzkrieg: Villámháború, helyesebben villámhadjárat. Ezzel a névvel illették azt a németek által hadviselést, miszerint az ellenséges frontvonal leggyengébb pontján hajtanak végre páncélos áttörést tüzérségi és légi előkészítés után. A nagy sebességgel előretörő páncélosékeket követik a motorizált egységek és a gyalogság. A páncélosok később legyezőként szétnyílnak, és bekerítik az ellenséget. Ezután a páncélosékek ismét továbbnyomulnak és egyre nagyobb területeket kerítenek be. A villámháború igazi erénye a sebessége, az ellenség nem rendelkezik elég idővel ahhoz, hogy megerősítse vagy átcsoportosítsa a csapatait.

Brigade: Dandár. Általában 2 vagy több zászlóaljból állt. Gyakran önálló egységekként vetették be őket.

C

Calliope: Amerikai rakétasorozat-vető típus. A Calliope-t M4-es Sherman harckocsiból alakították ki úgy, hogy a tetejére 60 darab vetőcsövet helyeztek 107mm-es rakéták számára. A vetőcső-köteg a löveghez volt erősítve, így annak emelésével lehetett a rakétavető megfelelő emelkedési szögét beállítani.

Chaffe: Amerikai M24-es könnyű harckocsi.

Churchill: Anglia háborús miniszterelnöke, illetve a róla elnevezett brit gyalogsági harckocsi típus.

Comet: Üstökös. Angol közepes harckocsi típus neve.

Cromwell: A híres angol hadvezérről elnevezett közepes harckocsi.

Cruiser: Cirkáló. Angol közepes harckocsi típus.

Crusader: Szó szerint keresztes lovag. Brit közepes harckocsi típus.

D

D.A.K.: (Deutsches Afrika Korps) a Rommel által vezetett 1941-43 között létezett Német Afrika Hadtest.

Division: Hadosztály. 2 vagy több ezredből álló szervezeti egység, amely a seregtesteket alkotta. Egy hadosztály kötelékében általában 10-18 000 ember és/vagy 150-200 harckocsi és egyéb harcjármű szolgált (a feltöltöttség mértékétől függően). A hadosztályok feladatukat, felszerelésüket és felépítésüket tekintve lehettek: gyaloghadosztályok (Infanterie-Division ), páncélos hadosztályok (Panzer-Division), páncélgránátos hadosztályok (Panzergranadier-Division) és hegyivadász hadosztályok (Gebirgs-Division). Egy hadosztályhoz a harcoló alakulatokon kívül számos más kisebb egység tartozott, amelyek a hadosztály működésének hátterét biztosították. Ilyen volt például a hadosztály parancsnokság, amely a hadosztály irányításáért és a magasabb parancsnokság közötti összekötetést biztosította. Ilyen nem kevésbé fontos egységek voltak még például a híradós, a hadtáp, egészségügyi, stb. alakulatok.

E

Elefant: Elefánt. Német nehéz páncélvadász típus. Hivatalos neve: Pz Jäger Tiger(P) Ferdinand für 8,8 cm Pak 43/2.

F

Fallschrimjäger: Ejtőernyős.

Ferdinand: Az Elefánt nehéz páncélvadász korábbi neve.

Firefly:(Sherman Firefly) Az angol Sherman Firefly lényegében annyiban tér el az eredeti Shermantól, hogy egy nagy tűzerejű 17 fontos angol löveggel fegyverezték fel. A Sherman Firefly egyike volt azon kevés szövetséges harcjárműveknek, amelyek jó eséllyel vehették fel a harcot a német Tigrisekkel.

Flakpanzer:(FlakPz.) Légvédelmi páncélos. A németek egy egész sor légvédelmi páncélost hoztak létre különböző harckocsi alvázak felhasználásával, hogy ellensúlyozzák a Szövetségesek nyomasztó légifölényét.

Flammwagen: Lángszórós harcjármű.

Flammenwerfer: Lángszoró.

Führer: Vezér, vezető. Hindenburg 1934-ben bekövetkezett halálát követően az államfői és a kancellári funkciót összevonták és ezzel létrejött a fürheri tisztség. A Führer címet 1934-től kezdődően egészen 1945. április 30.-i haláláig Adolf Hitler viselt. Végrendeletében ezt a címet és a velejáró hatalmat Karl Dönitz admirálisra ruházta át aki csupán néhány hétig viselte azt. Maga führer szó gyakran előfordult a katonai rendfokoztok elnevezésében is.

G

Grenadier: Gránátos. 1942-től minden német gyalogezredet gránátos ezreddé minősítettek át, hogy a moráljukat emeljék (ezt megelőzően a gránátos megjelölés elit egységeket takart).

Grant:(General Grant) Az amerikai M3-as közepes harckocsi neve. Kevesen tudják, hogy a Grant és a Lee nem volt ugyanaz! A Lee volt a korábbi verzió, ezt a szót az angolok használták a harckocsira. Az amerikaiak körében Grant-ként ismert járműnek volt egy külön forgatható géppuskája a tornya tetején.

Gót-vonal: Német védelmi vonal Olaszországban.

Gustav-vonal: Német védelmi vonal Rómától délre.

Gyalogsági harckocsi:(Infantry tank) a brit terminológiában az erős páncélzatú (vagyis nem túl mozgékony), a gyalogság támogatására tervezett és használt harckocsi.

H

Hellcat: Amerikai M18-as páncélvadász neve.

Hetzer: Szó szerint hajtó. A hivatalosan JagdPanzer 38(t)-nek nevezett páncélvadász neve.

Hitlerjugend: Az NSDAP ifjúsági szervezete, melynek célja a német fiatalság háborúra való felkészítése volt. A Hitlerjugendből toborzott legénységgel létre hozták az azonos nevű, a Waffen-SS kötelékébe tartozó 12. SS páncélos hadosztályt (1943-ban, amikor létrehozták, még páncélgránátos), amely harcértéke és morálja felülmúlta sok más nagyobb múltra visszatekintő hadosztályét is.

Horogkereszt: A svastika, azaz a horogkereszt szanszkrit eredetű szó és kifejezetten pozitív jelentés tartalma van. Hitler ősgermán-árja jelképet látott benne és némi módosítás után (jobbra forgatta a kampókat, és a mozgás jelképezendő, a sarkára állította keresztet) a náci párt jelképévé tette. 1935-ben bevezetett az új nemzeti lobogó központi jelképe is a horogkereszt lett.

Hummel: Dongó. Német önjáró nehéz tarack, hivatalosan 15 cm schwere Panzerhaubitze 18/1 auf Pz III/IV (Sf), (Sd.Kfz.165).

I

Infanterie: Gyalogság.

J

Jäger: Vadász. Különleges gyalog alakulatokra használták, pl. ejtőernyős (Fallschirmjäger), hegyivadász (Gebirgsjäger), páncélvadász (Panzerjäger). 1942-től a könnyűgyalogság egységeire alkalmazták, hogy a moráljukat emeljék.

Jagd: Vadász, vadászó. Főleg fegyverekre, harceszközökre alkalmazták (például Jagdtiger)

Jagd Kommando: Szó szerint vadász kommandó. Ezek az egységek az ellenség által megszállt területeken ténykedtek, különböző szabotázs és diverzáns akciók végrehajtására specializálódtak.. 1944-45-re az SS már mint közönséges, a fronton harcoló alakulatokként vetette be őket.

Jagdpanther: Vadászpárduc. Az egyik legkiválóbb német nehéz páncélvadász típus. Hivatalos neve: 8,8 cm Pak 43/3 L/71 auf Panzerjäger Panther, (Sd.Kfz.173).

Jagdpanzer:(Jagd.Pz.) Vadászpáncélos, harckocsivadász. Harckocsik megsemmisítésére specializált harcjármű a német terminológia szerint.

Jagdtiger: Vadásztigris. A legnehezebb német páncélvadász típus, amely harcolt a II. világháborúban. Hivatalos neve: Jagdtiger für 12,8 cm Pak 44 L/55, (Sd.Kfz.186). Néhány jármű 8,8 cm-es löveggel rendelkezett: Jagdtiger für 8,8 cm Pak 43 L/71, (Sd.Kfz.185)

K

Kampfwagenkanone:(KwK) Harcjármű löveg. A német harckocsik és páncélozott harcjárművek lövegének megjelölése.

Kanone:(K) Ágyú, löveg. A hosszú csövű, nehéz tüzérségi eszközök megjelölése a Wehrmachtnál.

Kanonwagon: Az Sd.Kfz. 251/9-es jármű elnevezése.

Kettenkrad (Sd.Kfz. 2): Féllánctalpas motorkerékpár.

Königstiger: Királytigris. A kifejezés a Panzerkampfwagen VI Ausf B nehéz harckocsira utal. Ez az angol (Szövetséges) terminológiából németre fordított név azonban téves, mivel a német hadseregben ez az elnevezés sosem volt használatban, a németek inkább a Tiger II néven emlegették a típust.

Kübelwagen: "Kádautó". A németek által használt Kfz. 82-es terepjáró közkeletű (gúny) neve.

L

Luftwaffe: A német légierő.

M

Maginot-vonal: A franciák által a harmincas években épített erődrendszer, amelynek a német támadás ellen kellet volna megvédenie Franciaországot. Az vonal a belga határtól egészen az Alpokig húzódott. Célját azonban nem érte el mivel a Wehrmacht az erőd elfoglalásának megkísérelése helyett, azt meg kerülve Belgiumon keresztül szállta meg Franciaországot (1940).

Maschinengewehr:(MG) Géppuska (pl:MG-42).

Maschinenpistol:(MP) Géppisztoly (pl: MP-40).

Matilda: Az egyik legmasszívabb brit gyalogsági harckocsi típus.

Maultier: Öszvér. Német féllánctalpas teherszállító jármű (eredetileg tehergépkocsi). Hivatalosan: Gleisk LKW Maultier 2t, (Sd.Kfz.3), schweres Gleisk LKW Maultier 4,5t, (Sd.Kfz.4)

Maus: Egér. A nevével ellentétben a Maus egy óriási, 188 tonnás harckocsi volt, amelyből azonban csupán két prototípus épült. A Maus nem volt más, mint az értékes nyers anyagok el pazarlása, mivel lassúsága és tömege miatt gyakorlatilag bevethetetlen lett volna.

MP: Military Police (Katonai Rendőrség)

Munition: Lőszer

N

Nashorn: Orrszarvú. Német önjáró páncéltörő löveg (korában Hornisse-ként is emlegették). Hivatalosan: 8,8cm PaK43/1 (L/71) auf Fahrgestell Panzerkampfwagen III/IV (Sf), (SdKfz 164)

Nebelwerfer: Német rakétavető típus a II. világháborúban.

P

Panter: Párduc. A legkiválóbb német közepes harckocsi. Hivatalosan: Panzerkampfwagen Ausf D/A/G, (Sd.Kfz.171).

Panzer: Páncélos, páncélozott. Általában a német harckocsikat és harckocsizó alakulatokat értették alatta.

Panzerabwehrkanone: (PaK) Páncélelhárító ágyú.

Panzerbefehlswagen: lásd. Befehlswagen (Bef.Wg.).

Panzerfaust: Páncélököl. Egyszerű szerkezetű német gyalogsági kézi páncéleltörő fegyver.

Panzerjäger: Páncélvadász. Általában a nyitott küzdőterű önjáró páncéltörő lövegekre utal.

Panzerkampfwagen: (Pz.,Pz.kw., Pz.Kpfw.) A német harckocsik hivatalos megnevezése a II. világháború folyamán.

Panzerkeil: Páncélosék. A németek a nehéz, ill. az erősebb páncélzatú harckocsik (Tiger, ill. Panther) megjelenése után kezdték alkalmazni, amikor a szokásos Blitzkrieg taktikát már nem lehetett alkalmazni. Eszerint az élen álló Tigrisek szorosan egymás mellett haladtak, míg a Párducok és a Panzer IV-esek legyezőszerű alakzatban követték őket. A kézifegyverekkel felszerelt gyalogság közvetlenül a páncélosok nyomában haladt, őket pedig a féllánctalpas járművekkel haladó motorizált tüzérség követte. A cél az volt, hogy akkora rést üssenek az ellenség védelmében, amely elég erős és széles a szárnyakról indított támadások visszaveréséhez.

Panzerlied: A német harckocsizók híres indulója.

Priest: Amerikai M7 önjáró löveg.

Puma: Puma. Négy tengelyes, nehéz német páncélgépkocsi típus. Hivatalos neve: schwerer Panzerspähwagen Puma (5 cm) KwK39/1 L/60, (Sd.Kfz.234/1)

R

Ranger: Különleges katonai egység

RAF: Royal Air Force.

Royal Air Force: (RAF) Angol királyi légierő.

S

SS: Schutzstsffel

Schutzstaffel: (SS) Szó szerint védőgárda, védőraj. Ez a szervezet eleinte Hitler biztonságáért felelt, később már kiterjedt rendőri és politikai tevékenységet fejtett ki. Két fő része az Allgemeine-SS és az OKW parancsnoksága alatt harcoló Waffen-SS.

Sherman: A legismertebb amerikai M4-es közepes harckocsi.

Siegfried-vonal: Védelmi vonal Németország nyugati határánál.

Stuart: Amerikai M3 ill. M5 könnyű harckocsi.

StuG: Sturmgeschütz: (StuG) Rohamlöveg. A gyalogság támogatására kifejlesztett forgatható lövegtorony nélküli (kazamatás beépítésű löveggel ellátott) harcjármű. A háború második felében már főleg páncélelhárító feladatkörben alkalmazták. Mivel olcsóbban és könnyebben lehetett előállítani a harckocsikat, a háború vége felé harckocsizó alakulatokat is rohamlövegekkel szerelték fel.

T

Tiger: Tigris. A szövetségesek körében a legfélelmetesebb német nehéz harckocsi. Sokszor minden nagyobb német páncélost Tigrisként emlegettek. Hivatalos neve: Panzerkampfwagen VI Ausf E/H, (Sd.Kfz.181.).

V

V1,V2: Vergeltungswaffe.

Vergeltungswaffe:(V, ejtsd: "fau") Megtorló fegyver. A németek két általuk kifejlesztett eszközt illettek ezzel a névvel, ami arra utalt hogy ezekkel bosszút állhatnak a Szövetségeseken (elsősorban az angolokon) a német városok bombázásáért. Az első, a V-1 egy pilótanélküli robot repülőgép volt, amely mintegy 300 kilométeres hatótávolsággal és egy 848 kilogrammos robbanófejjel rendelkezett. 1944 június 13-tól kezdődően a háború végéig 105 ezer V-1-est lőttek ki Nagy Britanniára, többségüket London irányába, mind össze egy ötödük jutott el a vélig. A másik megtorló fegyver a V-2-es egy ballisztikus rakéta volt, amelyet a V-1-essel ellentétben szinte lehetetlen volt lelőni. A V-2 mintegy fél tonnás harci részt 300km-es távolságra voltképes eljuttatni. Körülbelül 4000 rakétát lőttek ki Londonra 1944 szeptember 8.-tól kezdve, de mindössze 1500 érte el az országot. További 2050-et indítottak Brüsszel, Liége és Antwerpen ellen. Összességében elmondható, hogy megtorló fegyverek offenzívája jelentéktelen mértékben befolyásolta a Szövetségesek katonai potenciálját. Sokkal inkább a pszichológiai és anyagi, mintsem hadi értelemben vett károkat okoztak.

Volkssturm: 1944-ben a hadköteles korból kieső emberekből alakult védelmi erő. Ezeknek a kényszer megoldásként létrejött egységeknek harcértéke általában kétes volt.

W

Waffen: Fegyver, fegyveres.

Waffen-SS: Fegyveres SS. Az SS fegyveres egységei, amelyek a német fegyveres erők parancsnoksága (OKW) alatt harcoltak. A Waffen-SS egységeit gyakran tévesen azonosítják az SS-el, mint háborús bűnös politikai szervezettel, annak ellenére, hogy a Waffen-SS harcoló katonai szervezet, amely a háború végén már csaknem egymillió tagot számlált.

Wehrmacht: Fegyveres erők. A német fegyveres erők három fegyvernemének gyűjtőneve, amely magába foglalta a szárazföldi haderőt (Heer), a légierőt (Luftwaffe) és haditengerészetet (Kriegsmarine).

Wespe: Darázs. Ismert német önjáró tarack nem hivatalos neve. Hivatalosan: leFH18/2 auf Fahrgestell Pz II(Sf), (Sd.Kfz.124). A Wespe név használatát Hitler 1944-ben megtiltotta, de a katonák körében elterjedt maradt.

Wolverine: Amerikai M10-es páncélvadász harcjármű.

Z

Zimmerit: Anti-magnetikus anyag amellyel a német harcjárműveket borították 1943 nyarától kezdődően. A zimmerittel bevont járművekről a mágneses aknák egyszerűen lehullottak. 1944 szeptemberétől a zimmerit bevonatot elhagyták, mivel a mágneses tankelhárító aknák állandó felszerelésként szinte csak a Wermacht fegyverzetében szerepeltek, felhordása és száradása napokat vett igénybe.

 
Utolsó frissítés

 ideje: 2011. feb. 08.

menü II. Világháború
almenü Hírek/Cikkek
tárgy Láthatatlan tank

Következő frissítés várható tárgya:
???

 
Világóra
 
Kedvencekhez!
Rakj a kedvencekhez!
 
Szövetségesek
 
Tengelyhatalmak
 
Dokumentumok
 
Naptár
2021. Szeptember
HKSCPSV
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
<<   >>
 
Előre katonák!
Indulás: 2006-11-23
 
Most
látogató olvassa a lapot
 
Linkek
 
Háborús linkek
 
Google
Google
 
HÍREK
 
Spammelők ellen!

Ha szeretnél te is csatlakozni, kattints az ikonra

 
Egy szív egy akarat!

 
G-mail
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Nem lopsz!

 

 

 
 

A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie! Kattints és tedd meg Te is! Szeretettel várok mindenkit!    *****    Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM    *****    PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?